Meny
Velg klasse Klasse 3
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Dokumenter

Dokumenter
  Permisjonssøknad elev (60 KB)
  Ordens- og oppførselsreglement (85 KB)
  Lokale mål (2586 KB)
  Læringsplakat (290 KB)
Skolerute
  Skolerute 2022/23 (240 KB)
Ukeplaner
  ukeplan 3.trinn uke 39 (217 KB)
  ukeplan uke 38 (287 KB)
  ukeplan uke 38 (285 KB)
  Uke 22 (295 KB)
  Uke 8 (227 KB)
  Uke 2 (210 KB)
  Uke 49 (287 KB)
  39 (225 KB)
  Uke 37 (325 KB)
  Uke 46 (272 KB)
Verdidokument