Meny
Velg klasse Klasse 9
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Dokumenter

Dokumenter
  Permisjonssøknad elev (60 KB)
  Ordens- og oppførselsreglement (85 KB)
  Lokale mål (2586 KB)
  Læringsplakat (290 KB)
Skolerute
  Skolerute 2022/23 (240 KB)
Ukeplaner
  ukeplan uke 13 (39 KB)
  ukeplan uke 43 (132 KB)
Verdidokument